Dansk VVS Garanti


Smedegården er medlem af den landsdækkende ” Dansk VVS Garanti”
Garantiordningen sikrer, at private forbrugere, der får medhold ved Ankenævnet for Tekniske installationer, får opfyldt kendelsen, uanset om VVS installatøren kan eller vil. Ankenævnets formål er desuden, at sikre en nem, hurtigt og billig løsning på uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

Garantiordningen gælder kun for arbejder udført af medlemmer af Dansk VVS.
Så husk at se efter VVS Garanti mærket.

 

Garanti op til 150.000 kroner
Garantien dækker udgifter op til 150.000 kr. inkl. moms.

Nem klageadgang
Er VVS-arbejdet ikke udført tilfredsstillende kan private forbrugere indbringe en klage til Ankenævnet, hvis klagen i forvejen har været forelagt VVS-installatøren forgæves.

Læs mere på www.tekniq.dk og www.el-vvs-anke.dk